Vinner 2007

Om prisen

Statutter

Vinner 2006

Jury

Nominer

Årets Villmarking – bakgrunn og statutter

Prisen Årets Villmarking skal fremme interessen og forståelsen for det høstingsbaserte friluftslivet. Høsting av naturens overskudd har alltid vært viktig for nordmenn. Det bor en Villmarking i oss alle!

Gjennom jakt- og fiskeopplevelser får vi et forhold til den naturen vi lever i. Ikke et livsfjernt forhold der sammenhengen mellom liv og død mangler, men et forhold der høsting av naturens overskudd er en naturlig del av vår tilværelse. For å kunne høste langsiktig av et overskudd må vi ha en natur i balanse. Denne erkjennelsen finner du blant jegere og sportsfiskere. Gjennom jakt og fiske opparbeides kunnskap som blir et viktig grunnlag for en god naturforvaltning. Derfor er det uhyre viktig at vi opprettholder det høstingsbaserte friluftslivet gjennom jakt og sportsfiske som en naturlig aktivitet for en stor andel av befolkningen.

Friluftslivet gir folkehelse gjennom fysisk aktivitet og naturopplevelser. Fisk og vilt som høstes fra naturen gir et betydelig tilskudd til det norske kostholdet, bl.a. 7 millioner kilo viltkjøtt. Det blir et formidabelt antall middager, og et godt alternativ til land- og havbruksbaserte produkter. Sunn og velsmakende mat er det også!

Motkreftene er voksende. Utmarka vår reduseres år for år gjennom nye menneskelige inngrep. Samtidig ser vi blant den stadig økende urbaniserte del av befolkningen, en fremmedgjøring av naturen. Dette gir seg utslag av ekstreme dyrevernholdninger preget av en Disney-verden. Vi ser økende motstand mot jakt og fiske i en del EU-land som på sikt kan påvirke forholdene hjemme.

Prisen Årets Villmarking skal framheve og feire ekstraordinær innsats for den norske naturen og det tradisjonelle høstingsbaserte friluftslivet.

Jakt – vår eldste kultur

Jakt er en viktig del av vår aller eldste kultur, veidemannskulturen, og det er gledelig å se at jakta fremdeles har en selvsagt plass i dagens norske friluftslivstradisjon. Faktisk har antallet jegere økt jevnt og trutt de siste årene, og vi nærmer oss nå 200.000 jegere som hvert år løser jegeravgiften for å kunne dra på jakt. Stadig flere kvinner jakter, og av de totalt 194 200 som løste jegeravgift i fjor, var 11 500 kvinner.

Nest etter Finland er Norge på topp i Europa når det gjelder andel jegere av befolkningen.

I tillegg til nytteverdien målt i kilo kjøtt, rekreasjon og spenning, er gleden i naturopplevelsene typisk for den norske jeger. En undersøkelse fra noen år tilbake viste at jegere var mindre plaget av høstdepresjoner enn resten av befolkningen. Det kom ikke som noen overraskelse for oss som jakter! Men det viser på en poengtert måte at jakta er en viktig del av vår identitet og kultur, og at den bidrar til bedre helse og trivsel.

Et folk av fiskere

Fra naturens side er det store muligheter for fiske i Norge, både i vatn, elver og i sjø. Det tradisjonelle fritidsfisket med røtter i vår høstingskultur, ligger sammen med vår friluftslivstradisjon, i bunnen på det som i dag står fram som vårt moderne sportsfiske.

Sportsfiske har lange tradisjoner i Norge. I all tid har nordmenn funnet glede i fisket kombinert med nytten ved å bringe med seg fangsten hjem. I dette skjæringspunktet mellom spenning og nytte ligger den norske fiskekulturen godt forankret. Det finnes ingen land i verden som kan vise til så stor sportsfiskerandel i befolkningen som i Norge.

Undersøkelser viser at 54% fisker en eller flere ganger pr år. Det betyr at 2,5 millioner nordmenn tar i stang eller snøre hvert år! Blant barn i alderen 11 til 16 år er andelene enda høyere.  Vi er et folk av fiskere!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Årets Villmarking - Statutter

Kandidatene skal i løpet av foregående år ha markert seg på en eller flere av følgende måter:

 • Erkjenner menneskets delaktighet i og avhengighet av en fungerende natur. Øker forståelsen for at omsorg for naturens mangfold og samspill også er ”egenomsorg”.

 • Høster ressurser gjennom jakt, fangst og fiske uten å overbeskatte; tar del i liv og død.

 • Formidler opplevelser og bærekraftig høsting, knyttet opp til det tradisjonelle jakt-, fangst- og fiskerelaterte friluftslivet.

 • Har et glede- og nytte-perspektiv på villmarkslivet.

 • Formidler respekt og ærefrykt for livet i et høstingsperspektiv.

 • Ivaretar friluftslivets natur- og kulturgrunnlag, og fremmer muligheten til å høste og oppleve stillhet, fred og ro som viktige kvaliteter.

 • Hegner om allemannsretten.

 • Er en drivkraft for å bøte på negative menneskelige naturinngrep.

 • Virker i et flergenerasjonsperspektiv.

 • Gir barn og unge mulighet til naturopplevelser og til å utvikle ferdigheter i friluftsliv.

Generelle vilkår

Generelle vilkår utover statuttene for å kunne bli nominert og kåret til Årets Villmarking:

 • Det skal være én eller flere nålevende personer (ikke organisasjon eller embete).

 • Vedkommende skal enten være norsk statsborger eller ha hatt sitt engasjement med utgangspunkt i Norge.

 • Vedkommende må være aktuell, det vil si ha utøvet sin gjerning de siste 3 år eller ha blitt aktualisert på bakgrunn av eventuelt tidligere gjerninger.

NJFF Møre og Romsdal, tlf 71 21 04 90, e-post: NJFF Møre og Romsdal

Prisen er sponset av: